VÝSTAVY - EXHIBITIONS
Šárka Svobodová - Výstava
10.10.2001 - 31.10.2001

Šárka Svobodová vystavovala své práce z let 1995 - 2001. V době výstavy studovala na Pedagogické fakultě Jihočeké univerzity v Českých Budějovicích.
Šárka Svobodová Při instalaci
Výstavu zahájil PhDr. Jaromír Procházka za účasti náměsta primátora města České Budějovice dr. Kostky.

Zahájení

Zahájení se zúčastnil i jeden z profesorů Jihočeské univerzity - akademický malíř Roman Kubička

ak. mal. Kubička

A lidí přišlo dost ...

Diváci

Zpět na přehled výstav.      Zpět na Index Trans Ars.

Back to summary of exhibitions.      Back na Index Trans Ars.