VÝSTAVY - EXHIBITIONS
Práce studentů 2004 - Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Písek
9.6.2004 - 26.6.2004

Výstava byla zahájena PhDr. Jaromírem Procházkou za přítomnosti ředitele školy akademického malíře - restaurátora Miloslava Blahouta

Před zahájením Úvodní slovo

Výstava zachycuje tvorbu studentů škloly, jejich studijní práce, absolventské práce a výsledky jejich resaturátorských zásahů na svěřených artefaktech.

Obecenstvo Replika betlému

Vystavené práce Zrestaurované zrcadlo

Část expozice Detail skříně

Z vernisáže Expozice
Škola nabízí tyto obory :
konzervátorství - restaurátorství
výtvarné zpracování kovů - konzervování a restaurování kovů
přípravné studium pro malířství a sochařství

Více o škole na : www.ssups.info

Zpět na přehled výstav.      Zpět na Index Trans Ars.

Back to summary of exhibitions.      Back na Index Trans Ars.