VÝSTAVY - EXHIBITIONS
Antonín Šít - Ke stému výročí narození
9.10.2015 - 30.10.2015 ambity Strahovského kláštera, Praha

Ve čtvrtek 8.10.2015 byla v ambitu Strahovského kláštera zahájena další výstava obrazů akademického malíře Antonína Šíta.
Přijměte naše pozvání...

Vstup do Strahovské obrazárny

Krásný prostor ambitu, ve které je ve dvou částech nainstalovaná výstava "Nejdůležitější je srdce", kterou uspořádala chyšecká farnost.

Pan opat Pojezdný a dr. Procházka naslouchají hře na klarinet, který mistrně ovládá Jiří Krejčí.

Výstava potrvá konce měsíce října. Poslední ze serie výstav, které jsou pořádány ke stému výročí narození ak. mal. Antonína Šíta bude v Prácheňském muzeu v Písku.
V edici Malé monografie je vydána Galerií Procházka v Českých Budějovicích také publikace věnovaná Antonínu Šítovi.

Zpět na přehled výstav.      Zpět na Index Trans Ars.

Back to summary of exhibitions.      Back na Index Trans Ars.