VÝSTAVY - EXHIBITIONS
Theodor Pchálek - ke stému výročí narození
20.1.2005 - 18.2.2005

Výstavu zahájil dr. Jaromír Procházka, po něm pronesl pár slov i vedoucí Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity doc. Matouš Vondrák.

Akademický malíř Theodor Pchálek je znám veřejnosti hlavně jako učitel a profesor kreslení a malby. V Českých Budějovicích působil jako pedagog od roku 1938 do roku 1972, kdy působil jako proděkan a vedoucí Katedry výtvarného umění na tehdejší Pedagogické fakultě, nyní Jihočeské univerzitě.

Ze zahájení Ze zahájení

Účast byla hojná, pan profesor byl velmi oblíben jako pedagog i jako člověk.

Ze zahájení

Mezi hosty byl i hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník, zde společně s dcerami pana profesora - Marií a Blankou Pchálkovými.

Ze zahájení

Zde si můžete prohlédnout část instalace výstavy.

Zpět na přehled výstav.      Zpět na Index Trans Ars.

Back to summary of exhibitions.      Back na Index Trans Ars.