VÝSTAVY - EXHIBITIONS
MLADÍ JIHOČEŠTÍ VÝTVARNÍCI PO 25 (a více) LETECH
6.11.2007 - 30.11.2007 Prácheňské muzeum Písek

Výstavu Mladí jihočeští výtvarníci po 25 (a více letech) inicioval v roce 2006
dr. J. Procházka. Projekt navazuje na sérii výstav volného sdružení mladých jihočeských výtvarníků, kteří v letech 1979 - 1983 vystavovali v různých městech jihočeského kraje. Po 25 (a více) letech se sešlo 21 z původních 33 vystavujících ke společné výstavě. Velké putovní výstava představí současnou tvorbu nyní již zralých osobností výtvarné scény jihočeského regionu. Dalšími hostitelskými městy budou Jindřichův Hradec a České Budějovice.

Společná fotografie - po vernisáži
Společná fotografie přítomných. Zleva: Jaroslav Křišťan, Tomáš Proll, Jiří Ptáček, Jaroslava Lázničková-Velebová, Jiří Řeřicha, Věra Vejsová, Josef Geršl, Ladislav Hodný, Václav Hrůza, Miroslav Konrád, Jiří Prášek - ředitel muzea, Roman Kubička, Irena Mašíková - kurátorka muzea, Jaromír Procházka, Jiří Hovorka, Jana Pešková, Petr Pfleger, Karel Hrubeš.

Před zahájením 1 Před zahájením 2

Setkání Josef Geršl, Věra Vejsová, Miroslav Konrád Jedno ze setkání po 25 letech - Josef Geršl, Věra Vejsová, Miroslav Konrád
Při úvodní řeči nebylo opomenuto ani to, jak těch 25 let uteklo a jak nám to přesto všem sluší....

úvodní slovo 1 úvodní slovo 2

Zahajovat výstavu, kde je přítomno hned 15 autorů je opravdu velmi příjemné...
Tomáš Proll, Jiří Ptáček, Jaroslava Lázničková - Velebová, Jiří Řeřicha Začneme tedy ode dveří - zleva jsou zde:
Tomáš Proll,
Jiří Ptáček,
Jaroslava Lázničková - Velebová, Jiří Řeřicha

Jaroslav Křišťan, Věra Vejsová, Josef Geršl, Ladislav Hodný Další v řadě:
Jaroslav Křišťan,
Věra Vejsová,
Josef Geršl,
Ladislav Hodný

Václav Hrůza, Roman Kubička, Jiří Hovorka, Petr Pfleger, Miroslav Konrád, Karel Hrubeš, Jana Pešková A silné pravé křídlo:
Václav Hrůza,
Roman Kubička,
Jiří Hovorka,
Petr Pfleger,
Miroslav Konrád,
Karel Hrubeš,
Jana Pešková.
Závěr večera pak patřil posezení v hospodě "U Reinerů", i když, to tenkrát, před 25 lety....

Před zahájením 1 Před zahájením 2

Zpět na přehled výstav.      Zpět na Index Trans Ars.

Back to summary of exhibitions.      Back na Index Trans Ars.