VÝSTAVY - EXHIBITIONS
Ota Matoušek - Z domoviny
10.10.2001 - 31.10.2001

Ota Matoušek (3.12.1890 - 3.3.1977)
patří mezi nejvýznamnější české malíře působící na jihu Čech. Patří k zakladatelům prvé jihočeské organizace Sdružení jihočeských výtvarníků. Jeho osobitá malířská a grafická tvorba, která je ovlivněna japonskou grafikou, je úzce spjata s jihočeskou krajinou. Mezi významné grafické práce patří kolekce dřevorytů a linorytů komentující I. a II. odboj, kterého se Matoušek aktivně účastnil.

Z výstavního sálu Z výstavního sálu
Na výstavě bylo prezentováno 13 pláten, která vznikla v letech 1937 až 1970.
Z výstavního sálu

Zde si můžete podrobně prohlédnout obrazy - výstava je prodejná

Zpět na přehled výstav.      Zpět na Index Trans Ars.

Back to summary of exhibitions.      Back na Index Trans Ars.