VÝSTAVY - EXHIBITIONS
František Líbal - Muzeum a galerie Třeboň
1.6.2013 - 31.10.2013

V sobotu 1. června 2013 byla v prostorách Muzea a galerie v Třeboni zahájena výstava obrazů a kreseb akad. malíře Františka Líbala.

František Líbal se narodil v roce 1896 ve Veselí nad Lužnicí a vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Bukovace a Pirnera. Od ranné tvorby vycházející z impresivního pojetí krajiny se dostal k osobitému výtvarnému jazyku založenému na pastózním zpracování barevné hmoty.

Pohled do sálu

Ve svých obrazech vyvážil obsahovou a formální složku díla. Zařadil se tak mezi nejlepší umělce moderní české krajinomalby.

Zahájení - dr. J. Psíková a dr. J. Procházka

Na sklonku života pobýval František Líbal především v jižních Čechách a městu Třeboň byla odkázána velká kolekce prací Františka Líbala. Vystavená díla jsou v majetku města Třeboně.

Starosta města Třeboně - ing. Jiří Houdek

Na zahájení výstavy přijeli i příbuzní Františka Líbala ...

Přípitek

Přijeďte se podívat . . .

Z výstavy

Navštivte stránky

Zpět na přehled výstav.      Zpět na Index Trans Ars.

Back to summary of exhibitions.      Back na Index Trans Ars.