OSTATNÍ PROJEKTY A VÝSTAVNÍ ČINNOST

V průběhu naší odborné práce na poli výtvarného umění, památkové péče, obchodu s uměním a vydavatelské činnosti jsme realizovali zajímavé projekty. Některé představujeme.

  • Komerční banka České Budějovice - rekostrukce vnitřních prostor, restaurování obrazů a nástěnných maleb, výroba zakázkového interiéru.

  • Multižánrový festival "It's open" v roce 1991 byla týdenní mezinárodní přehlídka výtvarného umění, hudby, divadla a perfomancí v Českých Budějovicích.

  • Restaurování nástěnných maleb va Vokově sále na zámku Bechyně.

  • Velká výstava "Mladí jihočeští výtvarníci po 20 a více letech" byla výstavou navazující na aktivity volného sdružení mladých výtvarníků vystavujících společně v osmdesátých letech.
    Výstava "Mladí jihočeští výtvarníci" shrnovala tvorbu 25 jihočeských výtvarných umělců za dobu 25 let. Byla zahájena v Písku, později se přesunula do Jindřichova Hradce.

    Přehled námi pořádaných výstav: