ZNALECKÉ POSUDKY, OCEŇOVÁNÍ, ODHADY

Jsme soudní znalci a zpracováváme znalecké posudky z oblasti výtvarného umění
a uměleckořemeslných památek: obrazy, grafiky, plastiky, uměleckořemeslné artefakty.

Pro instituce, notáře, orgány státní správy:

 • ocenění majetku v evidenci
 • ocenění majetku v řízení
 • ocenění majetku - prodej/nákup
 • ocenění majetku pro účely pojištění
 • tvorba expozic

  Pro občany:

 • ocenění majetku pro případ prodeje či nákupu
 • ocenění majetku pro případ dědického řízení
 • ocenění majetku pro účely pojištění

  Soudně-znalecký posudek:
  má podobu dokumentu s přesným technickým popisem posuzovaného artefaktu a fotodokumentací, zhodnocení stavu, stanovení ceny k určitému dni. Je opatřen kulatým razítkem soudního znalce, který je jmenován Krajským soudem.

  Posouzení:
  je jednoduchý popis s odhadovanou cenou, bez fotodokumentace, není opatřeno kulatým razítkem soudního znalce.

  CENÍK:
  minimální cena za vypracování Posouzení - 500 Kč
  + náklady na dopravu do místa

  minimální cena za vypracování Znaleckého posudku - 2.500 Kč
  + náklady na dopravu, zpracování barevných fotografií, tisk.

  Složité posudky či ocenění většího množství po vzájemné dohodě.