* AUKČNÍ SÍŇ PROCHÁZKA
    info pro prodávající/kupující
    
    
    dražební řád
    aukční katalogy
    aukční výsledky

    * GALERIE PROCHÁZKA
    pravidla komisního prodeje
    výstavy v Galerii
    díla k prodeji

    * VYDAVATELSKÁ
     ČINNOST

    * OSTATNÍ SLUŽBY
    oceňování, posudky
    restaurování
    fotodokumentace
    soudní znalec
    služby samosprávě
    služby státní správě

    *ANDĚLSKÁ AUKCE