CHARITATIVNÍ ANDĚLSKÁ AUKCE - XI. ročník

11.12.2018 - dražebníkem byla Aukční síň Procházka s.r.o.

Jedenáctý ročník charitativní Andělské aukce připravil již osvědčený tým organizátorů, a mnoho dalších firem i jednotlivců poskytlo svou práci či pomohly s finančním zajištěním aukce.
Všem moc děkujeme.

I tento Andělský večer moderovali osvědčení a sehraní - Jana Křížová a licitátor aukce Jaromír Procházka.

Jedenáctý ročník charitativní dražby přinesl pro ARPIDU, na její činnost, na nutné opravy a investice neuvěřitelných 1.008.080 korun.

Jak je to na Andělské aukci ...
Ten, kdo si vydraží obrázek, po aukci zaplatí přímo na sále u pracovníků Arpidy a je s ním sepsána darovací smlouva na tuto částku.
Obrázek si může rovnou sebou odnést. Peníze nejdou do žádné nadace, nepoužíváme žádné "přísliby" formou SMS zpráv, dárci jsou informováni o vynaložení peněz ve výroční zprávě.

Firmy si mohou takovýto výdaj uvést ve svém účetnictví - částka, kterou může firma věnovat jako dar, může činit až 5% zdaňovaného základu.

Děkujeme všem za účast i pomoc, velmi si ji vážíme.
Fotografie byly převzaty z www.andelskaaukce.cz, autor Michal Vítovec.