CHARITATIVNÍ ANDĚLSKÁ AUKCE - V. ročník

10.12.2012 - dražebníkem byla Aukční síň Procházka s.r.o.

Večer 10. prosince patřil velký sál DK Metropol opět tradiční charitativní akci
- a to Andělské aukci.
Jubilejní pátý ročník zahájila milá moderátorka a přivítala na pódiu hudebníky a zpěváky, kteří navštěvují centrum Arpida.

Zahájení 5. ročníku

Zpěváci a hudebníci z centra ARPIDA

Na andělské aukci se draží obrázky, které vznikly ve výtvarném ateliéru centra ARPIDA pod vedením Mgr. Jankovské.

Ten, kdo si vydraží obrázek, po aukci zaplatí přímo na sále u pracovníků Arpidy a je s ním sepsána darovací smlouva na tuto částku.
Obrázek si může rovnou sebou odnést. Peníze nejdou do žádné nadace, nepoužíváme žádné "přísliby" formou SMS zpráv, dárci jsou informováni o vynaložení peněz ve výroční zprávě.

Firmy si mohou takovýto výdaj uvést ve svém účetnictví - částka, kterou může firma věnovat jako dar, může činit až 5% zdaňovaného základu.

Licitátor Jaromír Procházka s napětím přistoupil k první dražbě....

... malé Andělky nám vytvářely bublinky štěstí....

... a s chutí se začalo dražit.

Je to neuvěřitelné, ale opravdu se v jubilejním pátem ročníku podařilo vybrat pro ARPIDU 688.500 Kč. Martina Povišerová a dr. Jankovský v závěru dražby věděli, že je před nimi v sále spousta "dobrých andělů".

Jedním z nich je i dlouholetý sponzor závěru večera - pan Vladimír Tůma, který si bere na starost občerstvení po napínavých soubojích...

Děkujeme všem, kteří se podílejí na průběhu večera a především děkujeme těm, kteří se účastní dražby jako aktivní zájemci.

Velice si vážíme jejich přístupu.

Za celý štáb připravující Andělskou aukci - Světlana Procházková.
Fotografie: Petra Vejskrabová, zdroj: www.andelskaaukce.cz