CHARITATIVNÍ ANDĚLSKÁ AUKCE - IV. ročník

12.12.2011 - dražebníkem byla Aukční síň Procházka s.r.o.

Čtvrtý ročník charitativní Andělské aukce připravila firma Shark Media jako hlavní organizátor a Hitrádio Faktor České Budějovice. Mnoho dalších firem i jednotlivců poskytlo svou práci či pomohly s finančním zajištěním aukce. A tak jako každý rok mohl celý výtěžek vzniklý prodejem obrázků a obrazů putovat do Centra Arpida.
Všem moc děkujeme.

Večer moderovali již potřetí osvědčení a sehraní - Jana Faktorová a licitátor aukce Jaromír Procházka.
Dražilo se 32 obrázků, které byly namalovány pod vedením Mgr. Jankovské, která vede atelier.

Zahájení 4. ročníku

S některými autory jsme měli možnost seznámit se prostřednictvím krátkých "videoklipů", zde je zrovna Vojtěch Vrána.

Vojta Vrána se představuje...

Dražba č. 20 - Havajská tanečnice

Čtvrtý ročník Andělské aukce se uskutečnil ve velkém sále DK Metropol v Českých Budějovicích. Sál byl pro nás "nový" (předchozí tři ročníky byly v KC Bazilika), ale zaplnil se stejně poctivě a se stejným nadšením a s dobrou náladou jako vždy...

Podium

Ze sálu

Ze sálu

Ačkoliv jsme tentokrát dražili "jen" 32 obrazů, výsledek byl ohromující. Martina Porvišerová znala jako první konečnou částku, ale nechtěla ji sdělit...

Chvíle napětí...

A když otočila ceduli s konečnou částkou, sál bouřil...
Vybrali jsme pro ARPIDU úžasných 535.000 korun.

Výsledek čtvrtého ročníku

Pan ředitel Jankovský přebírá "částku" a mikrofon...

Jana Faktorová a dr. Jankovský

Čtvrtý ročník přinesl pro ARPIDU, na její činnost, na nutné opravy a investice celých 535.000 korun.

Závěr

Jak je to na Andělské aukci ...
Ten, kdo si vydraží obrázek, po aukci zaplatí přímo na sále u pracovníků Arpidy a je s ním sepsána darovací smlouva na tuto částku.
Obrázek si může rovnou sebou odnést. Peníze nejdou do žádné nadace, nepoužíváme žádné "přísliby" formou SMS zpráv, dárci jsou informováni o vynaložení peněz ve výroční zprávě.

Firmy si mohou takovýto výdaj uvést ve svém účetnictví - částka, kterou může firma věnovat jako dar, může činit až 5% zdaňovaného základu.

Děkujeme všem za účast i pomoc, velmi si ji vážíme.
A na příští Andělské aukci - v jubilejním 5. ročníku - na shledanou ...

Fotografie byly převzaty z www.andelskaaukce.cz