CHARITATIVNÍ ANDĚLSKÁ AUKCE - I.ročník

8.12.2008 - dražebníkem byla Aukční síň Procházka Trans Ars

Charitativní andělskou aukci připravilo Hitrádio Faktor České Budějovice. Kolekci tvořilo 40 výtvarných prací (především kresby, ale i keramické plastiky a kachle) klientů Centra ARPIDA České Budějovice.
Byl připraven katalog, zájemci se mohli podívat na obrazy před dražbou samotnou na malé výstavce v prostorách Baziliky, kde se aukce konala.

Výstavka před dražbou

Zájemci o dražbu ještě zkontrolovali svůj "tip" v katalogu...

Studium aukčního katalogu

...a začalo se. Slavnostní večer zahájil sbor Zpěváčci z Centra Arpida.

Vystoupení sboru z Arpidy
Vystoupení sboru z Arpidy

Dražbu vedli moderátor Jiří Gruntorád z Hitrádia Faktor a dr. Jaromír Procházka za Aukční síň.

dr. Procházka a Jiří Gruntorád

Mezi dražebníky byl i jeden zástupce "vyšší moci" - také přihazoval....

Anděl - pak že nejsou

O většinu prací se svedly urputné boje - mezi účastníky na telefonu, na sále..

Dražba Dražba

Dražba Dražba

Vybralo se krásných 171.300 Kč. Děkujeme všem za účast i pomoc, na příštím Andělském večeru na shledanou...

Poděkování