ZPRACOVÁNÍ SOUDNĚ-ZNALECKÝCH POSUDKů NA ARTEFAKTY

V KAPLÍCH, KTERÉ JSOU V MAJETKU MĚSTA TŘEBONĚ

Město Třeboň, v rámci své péče o městský majetek, zadalo naší firmě zpracování soudně znaleckých posudků a současně zpracování technické a fotografické dokumentace artefaktů, nacházejících se v kaplích a kapličkách v majetku města.
Technické dokumentace a znalecké posudky jsou důležité pro řešení případného poškození či zcizení artefaktu.
Námi zpracované hodnocení technického stavu a navrhovaných zásahů poskytuje současně podklad pro plánování restaurátorských prací.

Kaple sv. Víta

Kaple sv. Víta má interiér zdoben freskami, jejichž autorem je František Jakub Prokyš (1713 - 1791), který je kromě jiného i autorem fresek Bellárie v zámecké zahradě v Českém Krumlově. Výjev představuje císaře Jindřicha, který předává paži sv. Víta knížeti Václavovi.

Kaple sv. Víta - nástropní malby F.J.Prokyše

Kaple ve kterých jsme pracovali: Kaple sv. Víta v Třeboni

Kaple sv. Víta Třeboň

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Třeboni

Kaple sv. Jana nepomuckého Třeboň

Kaple sv. Petra a sv. Pavla v Třeboni Na kopečku

Kaple sv.Petra a Pavla Třeboň

Kaplička v Břilicích

Kaple Břilice

Kaple v obci Přeseka

Kaple Přeseka

Při zpracovávání technické dokumentace oltáře v kapli sv. Víta:

dr. Jaromír Procházka ing. S. Procházková

U všech předmětů bude nyní zaznamenán popisem i fotodokumentací současný stav a rozsah poškození. Ve zprávě, která doprovází serii znaleckých posudků se doporučuje případný konzervátorský či restaurátorský zásah.

Detail Detail

Detail Detail